Vzděláním se hlásím k turnovskému Gymnáziu Jana Palacha a brněnské Masarykově univerzitě.

Od roku 2002 se na akademické půdě věnuji pedagogickým a odborným aktivitám v oblastech teorie

a dějin divadla, umělecké kritiky, francouzské literatury a divadla a překladatelství. V letech 2007 - 2017 jsem vedl Katedru divadelní vědy na Filozické fakultě Univerzity Karlovy a nadále zde přednáším.

82024626_826731124464605_808256326344061

O divadle jsem přednášel na univerzitách či konferencích ve Francii, Portugalsku, Bulharsku, Holandsku, Argentině, Turecku či na Slovensku. Společně s různými tuzemskými i zahraničními partnery jsem se podílel na vzniku a realizaci rozmanitých mezinárodních projektů (sympózií, konferencí, workshopů, festivalů, jichž se obvykle účastní též francouzsky hovořící hosté), a to včetně fundraisingu. S francouzskými partnery pravidelně spolupracuji jak při svých aktivitách univerzitních, tak v oblasti edičních, popularizačních i odborných aktivit.

Ze své publicistické praxe a umělecké spolupráce se soubory divadel v rámci celé České republiky i v zahraničí mám zkušenosti s mediálním prostředím, s fungováním mediálního a knižního trhu a s PR.

Aktivně se zajímám o kulturně-politické dění tuzemské, stejně jako o dění ve francouzském prostředí. Žiji v Praze se svou ženou, která se věnuje médiím a marketingu, a dcerou Aurelií.