top of page

Vzděláním se hlásím k turnovskému Gymnáziu Jana Palacha a brněnské Masarykově univerzitě.

Od roku 2002 se soustavně věnuji odborným a pedagogickým aktivitám v oblasti literatury, umění, kultury, překladatelství a divadla (FF MU, FF UK, AMU); cenné zkušenosti jsem získal též při působení v literární a divadelní agentuře DILIA a při tvůrčí spolupráci s kulturními institucemi, zejména divadly.

20210320_104133.jpg
82024626_826731124464605_808256326344061

O divadle, umění a literatuře jsem přednášel na univerzitách či konferencích ve Francii, Portugalsku, Bulharsku, Holandsku, Argentině, Turecku či na Slovensku. Společně s různými tuzemskými i zahraničními partnery jsem se podílel na vzniku a realizaci rozmanitých mezinárodních projektů (sympózií, konferencí, workshopů, festivalů, jichž se obvykle účastní též francouzsky hovořící hosté), a to včetně fundraisingu. S francouzskými partnery pravidelně spolupracuji jak při aktivitách akdemických a odborných, tak v oblasti počinů edičních a popularizačních.

Ze své publicistické praxe a umělecké spolupráce se soubory divadel v rámci celé České republiky i v zahraničí mám bohaté a praktické zkušenosti s mediálním prostředím, s fungováním mediálního a knižního trhu a s PR. Věnuji se rovněž psaní reklamních textů neboli copywritingu. 

Aktivně se zajímám o kulturně-politické dění tuzemské, stejně jako o dění ve světě francouzském. Žiji v Praze se svou ženou, která se věnuje médiím a marketingu, a dcerou Aurelií.

bottom of page