Vzděláním se hlásím k turnovskému Gymnáziu Jana Palacha a brněnské Masarykově univerzitě. Od roku 2002 se na akademické půdě věnuji pedagogickým a odborným aktivitám v oblastech teorie a dějin divadla, umělecké kritiky, francouzské literatury a divadla a překladatelství. V letech 2007 - 2017 jsem vedl Katedru divadelní vědy na Filozické fakultě Univerzity Karlovy. Pak jsem přijal nabídku stát se členem týmu nového děkana FF UK Michala Pullmanna. Od února 2018 jsem pověřen funkcí proděkana pro vnější vztahy a přijímací řízení pražské FF UK. 

O divadle jsem přednášel na univerzitách či konferencích ve Francii, Portugalsku, Bulharsku, Holandsku, Argentině, Turecku či na Slovensku. Společně s různými tuzemskými i zahraničními partnery jsem se podílel na vzniku a realizaci rozmanitých mezinárodních projektů (sympózií, konferencí, workshopů, festivalů, jichž se obvykle účastní též francouzsky hovořící hosté), a to včetně fundraisingu. S francouzskými partnery pravidelně spolupracuji jak při svých aktivitách univerzitních, tak v oblasti edičních, popularizačních i odborných aktivit.

Ze své publicistické praxe a umělecké spolupráce se soubory divadel v rámci celé České republiky i v zahraničí mám zkušenosti s mediálním prostředím, s fungováním mediálního a knižního trhu a s PR.

Aktivně se zajímám o kulturně-politické dění tuzemské, stejně jako o dění ve francouzském prostředí. Žiji v Praze se svou ženou, která se věnuje médiím a marketingu, a dcerou Aurelií.

© 2015 by Ludmila a Petr Christov, photos de la David Tesař - Photosky

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now